ISO 9001:2001

Ocelové konstrukce
a zámečnické výrobky
kvalitně a rychle.

Tel.: +420 568 860 205
Fax: +420 568 860 205
Email: info(#at#)univars(#dot#)cz

Milačka 603
Hrotovice, 675 55

» Kompletní kontakty

Předepnutá ocelová konstrukce pro zastřešení dvora Nosticova paláce přetlakovou ETFE folií.

Nosná ocelová konstrukce před zahájením předpínání nerezových lan Macalloy

Firma UNIVARS realizovala výrobu a montáž nosné ocelové konstrukce pro zastřešení dvora Nosticova paláce o půdorysných rozměrech 10x14m. Nosná ocelová konstrukce je předepnuta pomocí systému nerezových lan Macalloy. Na ocelovou konstrukci byl instalován systém zastřešení přetlakovými polštáři z ETFE fólie v rámech z hliníkových profilů.

Předepínání ocelové konstrukce nerezovými lany Macalloy a CarlStahl

Nad obdélníkovým půdorysem dvora Nosticova paláce je umístěno celkem sedm obloukových nosníků, jejichž vzepětí se zvyšuje od nejnižšího oblouku konstantním přírůstkem. Krajní obloukové nosníky jsou fixovány do přilehlých stěn ve vodorovném směru. Obloukové nosníky jsou ze svařovaných H profilů výšky 80mm a šířky 130mm, z plechu tloušťky 10mm. Tyto nosníky jsou uloženy na pozednicové obdélníkové profily 200x150mm z plechu tloušťky 10mm, které jsou kotveny do zdiva vždy ve třech místech. Na krajích jsou profily zataženy do příčných stěn a uprostřed jsou kotveny v místě vnitřní příčné stěny. Kotvení je realizováno smykovou zarážkou z plechu a vlepenými kotevními šrouby. Kotevní prvek je zabetonován do vybourané kapsy po úroveň vodorovné desky. Obloukové nosníky jsou vyvěšeny každý v pěti místech ze dvou podélných nosných lanek, které jsou kotveny do příčných stěn svorníky. Vyvěšení v místech svisle pod hlavními lanky je provedeno z trubek. Šikmé vyvěšení vně hlavních lanek a uvnitř uprostřed nosníků, kde se závěsy z obou hlavních lanek stýkají, je provedeno také lanky. Připojení všech závěsů na obloukové nosné profily je provedeno svislými styčníkovými plechy, umístěnými podélně na obloukové profily.

Montáž oblouků za pomoci mini jeřábu UNIC URW 506

Pro montáž nosné ocelové konstrukce byly využity pásové mini jeřáby UNIC URW 295 a UNIC URW 506, které byly vhodné pro omezený manipulační prostor dvora.

Použité materiály:

  • Ocelové plechy třídy S235(11373) atest 3.1
  • Lepené kotvy FISCHER
  • Nerezová lana MACALLOY a CARLSTAHL

Provedené zkoušky:

  • 100% vizuální kontrola svárů ocelové konstrukce
  • Ultrazvuková zkouška materiálu a sváru styčníkových plechů lan Macalloy a CarlStahl
  • Měření výtažných výpočtových sil chemických kotev Fischer FIS 390S
  • Tenzometrické měření při předepínání ocelové konstrukce nerozovými lany Macalloy

Fotogalerie:

Montáž ocelové konstrukce pozednice Montáž svařovaných H profilů (oblouků) Montáž oblouků za pomoci mini jeřábu UNIC URW 506 Montáž ocelových svařených ohýbaných H profilů střechy Nosticova paláce Montáž ocelových svařených ohýbaných H profilů střechy Nosticova paláce Ocelová konstrukce střechy Nosticova paláce Testy únosnosti chemických lepených kotev FISCHER FIS 390S Testy únosnosti chemických lepených kotev FISCHER FIS 390S Instalace nerezových lan Macalloy a CarlStahl Instalace nerezových lan Macalloy a CarlStahl Předepínání ocelové konstrukce pomocí nerezových lan Macalloy a tenzometrů Předepínání ocelové konstrukce pomocí nerezových lan CarlStahl a tenzometrů Předepínání ocelové konstrukce pomocí nerezových lan Macalloy a tenzometrů Ocelová konstrukce střechy dvora Nosticova paláce již s instalovanou přetlakovou ETFE folií Ocelová konstrukce střechy dvora Nosticova paláce již s přetlakovými polštáři z ETFE folie