ISO 9001:2001

Ocelové konstrukce
a zámečnické výrobky
kvalitně a rychle.

Tel.: +420 568 860 205
Fax: +420 568 860 205
Email: info(#at#)univars(#dot#)cz

Milačka 603
Hrotovice, 675 55

» Kompletní kontakty

Ocelová konstrukce příletové haly mezinárodního letiště Brno-Tuřany.

Vizualizace nové haly příletového terminálu - FA PAROLLI, s.r.o.

Firma UNIVARS, realizovala na jaře roku 2008 výrobu a montáž nosné ocelové konstrukce jižní a západní fasády příletové haly mezinárodního letiště Brno-Tuřany a konstrukci rozšírení haly expedice zavazadel.

Montáž ocelové konstrukce expedice zavazadel

Rozšíření konstrukce expedice zavazadel

Nová ocelová konstrukce byla navržena tak, aby kopírovala stávající stav co se týče výšek rozměrů a spádů. Střešní plášť je kladen na vaznice z IPE profilů, vaznice jsou podpírány jsou podpírány příhradovými vazníky. Tyto vazníky jsou spojité a zajišťují příčnou tuhost ocelové konstrukce celého nového objektu.

Montáž ocelové konstrukce jižní fasády

Ocelová konstrukce jižní fasády

Přístřešek jižní fasády je tvořen obloukovými rámy, které mají po celé délce stejný rádius R=4500mm na vnější líc ocelové konstrukce. Rámy jsou tvořeny jakly a doplněny diagonálami dle jejich délky. Tyto rámy jsou v čelním pohledu seříznuty šikmými rovinami do tvaru výsledné šipky. Ve střední části se 4 rámy dotýkají země a jsou kotveny do základů. V rohových částech je vyložení rámu již příliš velké a tyto rámy již nemohou být příhradové, jelikož již nejsou zakryty podhledem jako ve střední části. Rozteč mezi obloukovými rámy je 2m. Spodní střední část fasády „sokl“ je tvořen opět „odříznutím“ stejných rámů.

Montáž ocelové konstrukce přístřešku západní fasády

Ocelová konstrukce přístřešku západní fasády

Nosná ocelová konstrukce je tvořena konzolovými rámovými vazbami kotvenými ve vodorovném směru do stávajícího objektu terminálu přílet. Příčné vazby jsou tvořeny sloupy a příčlemi z profilu HEA 260. Na příčné rámy jsou uloženy vaznice z profilu IPE, které vynášejí střešní plášť a podhled.

Použité materiály:

  • Ocelové plechy třídy S235(11373) atest 3.1
  • Lepené kotvy FISCHER

Provedené zkoušky:

  • 100% vizuální kontrola svárů ocelové konstrukce
  • Měření výtažných výpočtových sil chemických kotev Fischer FIS 390S

Fotogalerie:

Vizualizace nové haly příletového terminálu - FA PAROLLI, s.r.o. 3D model konstrukce jižní fasády Vstup do příletové haly Mezinárodního letiště Brno-Tuřany Informační panel generálního dodavatele stavby Montáž ocelové konstrukce jižní fasády 1 Montáž ocelové konstrukce jižní fasády 2 Montáž ocelové konstrukce jižní fasády 3 Montáž ocelové konstrukce jižní fasády 4 Montáž ocelové konstrukce jižní fasády 5 Montáž ocelové konstrukce haly expedice 1 Montáž ocelové konstrukce haly expedice 2 Montáž ocelové konstrukce haly expedice 3